Straumsåsen – Vefsn

Eiendommen ble vedtatt kjøpt av Helgeland Skogselskap i 1957. Det var en nedlagt gard i Vefsn Kommune, like ved E6 rundt 15 km nord for Mosjøen.

Eiendommen har et totalareal på 237 daa., hvorav 215 daa er produktivt skogareal. NISK ( nå NIBIO) har anlagt proveniensforsøk og gjødslingsforsøk på eiendommen.

I 1963 ble det opprettert en driftsplan for skogen, og den viste en kubikkmasse på 1315 kubikkmeter gran, med en tilvekst på 50 kubikk.

Siden er ca 1000 kubikk hogd og det er tilplantet 146 daa.