Sætra-Vefsn

Eiendommen Sætra i Herringen ble kjøpt i 1925 med støtte fra Det norske Skogselskap, som satte som betingelse at skogforsøksvesenet skulle ha adgang til å legge ut forsøksfelter i skogen. Kjøpesummen var kr. 13 000,-. Eiendommen ble oppmålt og taksert i 1925, og det ble opprettet driftsplan. Eiendommen er 1210 daa stor.