Rørvikneset – Brønnøy

I 1964 fikk skogselskapet skjøte på eiendommer Granly, som ligger ved Langfjorden i Velfjord. Året etter ble en tilgrensende parsell kjøpt. Lokalnavnet er Rørvikneset, og dette ble tatt i bruk for å betegne hele eiendommen.

En del av arealet var snauhogd og tilplantet, resten av skogen, ca 250 kubikkmeter, ble fremdrevet vinteren 1965/66.

Eiendommen er på ca. 300 daa totalt, alt produktivt, og alt tilplantet. I årene 1965/68 ble det satt ut 50 500 planter. Arealet er gått over med rydding. Det utføres nå kompletteringsplanting etter museskader, vesentlig på den gamle innmarka. ellers gjenstår å gå over med rydding et av de første årene.

Boniteten er ikke like god overalt, men som helhet tegner også dette til å bli en fin skogteig. Våningshuset er av relativt ny dato og er i god stand. Og beliggenheten er flott, like ved sjøen.

Skrevet til Helgeland Skogselskaps 75-års jubileum