Produkter og priser – 2020

 • Planter fra plantasjefrø får et tillegg på 5 øre pr. plante i foredlingsbidrag til skogfrøverket.
 • Behandling mot snutebiller med Imprid Skog, kr 200,- pr 1000 stk
 • Frakt kr 200/1000 stk. til skogbruksformål på Helgeland. Minstefrakt kr 200,-
  Øvrig frakt til selvkost.
 • 1000 stk. prisene er inkl. emballasje.

Bestill her –>

Forklaringer

Proveniens

 • P = Rana/Hemnes
 • O = Vefsn/Grane og Hattfjelldal
 • Q = Sør-Helgeland
 • Sew = Område i Alaska, ca 60 gr.N

Høydelag

 • 1 = 0 – 150 meter
 • 2 = 150 – 250 meter
 • 3 = 250 – 350 meter
 • 4 = 350 – 450 meter

Type/alder

 • P = Pluggplanter. M60 har større plugg (rotklump) enn vanlig plugg (M95)
 • HP 150 = Stor plugg, 150 ml
 • 1/0 = 1 årig pluggplante
 • 2/0 = 2 årig pluggplante

Salgsbetingelser

1. Frakt kommer i tillegg til salgsprisen.
For salg til Helgeland til skogbruksformål er det utjevningspriser.
I 2020 er den fastsatt til Kr 200,-/1000 stk. u/mva.
Ellers kommer frakt og emballasje til selvkost.

2. Plantene er dyrket og sortert etter gjeldende forskrifter til kvalitet fastsatt av Landbruksdepartementet.

3. Reklamasjon på mengde, kvalitet m.v. må sendes planteskolen snarest mulig og senest 14 dager etter mottak av plantene. Feil fra planteskolen vil normalt bli rettet på ved å sende nye planter. Dersom dette ikke passer er erstatningen begrenset til den faktiske pris samt frakt som er beregnet for plantene.

4. Betalingsfrist er netto pr. 21 dager fra fakturadato. Etter forfall beregnes 8,75% morarente.

5. Alle priser er eks.mva. og gjelder fra 1. januar 2020 til 31. desember 2020.