Østenbakken – Rana

Valborg Meyer, Mo, datter av Helgeland Skogselskaps formann gjennom mange år Hans A. Meyer, var i sin tid skogselskapets yngste medlem. Hun ble nemlig innmeldt som livsvarig medlem av sin far samme dag som hun ble født. Som datter av en av skogsakens fremste fanebærere på Helgeland, er det vel ikke så rart at hun tidlig fikk en interesse for skogen, og ble en god støtte for denne saken i sin landsdel.

Hun utstedte i 1974 et gaveskjøte til Helgeland Skogselskap på sin prektige hytteeiendom Østenbakken i Rana, med innbo og tilhørende skogteig. Hun skal ha bruksrett til eiendommen i sin levetid, men skogselskapets folk har også anledning til å bruke stedet.

Skrevet til Helgeland Skogselskaps 75-års jubileum