Om oss

Formål

Helgeland Skogselskap har som formål å fremme forståelsen av
skogens mangesidige betydning og å arbeide for et godt skogbruk.

Organisering

Styret

 • Formann: Halvar Gaustad, Rana
 • Nestformann: Jan Jenssen, Brønnøy
 • Styremedlemmer:
 • Sissel Gangmark, Vefsn
 • Arne-Martin Husby
 • Ragna Gunn Bye, Leirfjord
 • Varamedlemmer:
 • Olav Oldernes, Hemnes
 • Tina Brennbakk, Hattfjelldal
 • Lise Hjelmeseth, Brønnøy

Administrasjon

 • Daglig leder: Tore Frisli Hov
 • Planteskolebestyrer: Tore Frisli Hov
 • Regnskapsfører: Gerd Grindstad
 • Skolekontakt Lære med Skogen: Gerd Grindstad

Valgkomite

 • Formann: Steinar Hansen, Brønnøy
 • Erlend Krutnes, Hattfjelldal
 • Åge Mastervik, Hemnes