Lillehegge – Brønnøy

Garden Lille-Hegge i Velfjord ble skogselskapets eiendom i 1960. Eieren tilbød skogselskapet og kjøpe den. Det er en ganske sentralt beliggende gard, ved vei og bare et par kilometer fra det gamle bygdesenteret Hommelstø. Innmarka er grunnlendt og uskikket til moderne jordbruksdrift. Ellers bestod eiendommen mest av skogreisingsmark, lauvskog med noe spredt gran. grunnen er kalkrik og jordboniteten god. Grana, i alt 192 kubikkmeter ble solgt på rot høsten 1960, og våren 1961 ble det satt ut 135 000 planter. plantingen ble utført i 1962 og 1963, med ytteligere 40 000 planter, Det var noen mindre felter fra før skogselskapet overtok. samlet plantet areal ca. 700 daa. siden er noen mål av innmarka, der plantingen var mislykket på grunn av grasveksten, blitt bortleid til en nabo.

Feltene på Lille-Hegge er blitt ryddet og delvissprøytet. sist ble 280 daa ryddet i 1979, og nå er plantene kommet så langt at det blir siste rydding som foretas. Plantingene står meget fint, og Lille-Hegge blir med tiden en meget verdifull skogeiendom. Driftsforholdene er lette for størstedelen av skogen. Eiendommens hus er gamle, men er holdt i bra stand.