Juletreplanter

Om man har et stykke ubrukt areal, det være seg utmark, innmark eller tidligere dyrket mark som ikke er i bruk kan det å prøve seg på edelgran til juletreproduksjon vise seg å bli en lønnsom investering.

Vi produserer juletreplanter av høy kvalitet, både til de som allerede er juletredyrkere og til de som har lyst til å prøve seg på en ny og spennende produksjon.

Vi har følgende provenienser og treslag til juletreproduksjon:

 • Fjelledelgran
 • Fraseredelgran
 • Sibirsk edelgran
 • Norsk gran

Ta gjerne kontakt for mer informasjon om våre treslag og provenienser.

Bestilling / Melding

Her kan du sende oss en melding eller bestilling.
NB: Husk å få med deg følgende ved bestilling:

 • Antall
 • Treslag
 • Proveniens
 • Type/alder
 • Leveringsdato

 

  Felt merket * er obligatorisk:

  Fra:*

  Epost:*

  Telefon:*

  Firma:

  Adresse:*

  Melding: *

  [recaptcha]