Juletreplanter

Om man har et stykke ubrukt areal, det være seg utmark, innmark eller tidligere dyrket mark som ikke er i bruk kan det å prøve seg på edelgran til juletreproduksjon vise seg å bli en lønnsom investering.

Vi produserer juletreplanter av høy kvalitet, både til de som allerede er juletredyrkere og til de som har lyst til å prøve seg på en ny og spennende produksjon.

Vi har følgende provenienser og treslag til juletreproduksjon:

  • Fjelledelgran
  • Fraseredelgran
  • Sibirsk edelgran
  • Norsk gran

Ta gjerne kontakt for mer informasjon om våre treslag og provenienser.

Bestilling / Melding

Her kan du sende oss en melding eller bestilling.
NB: Husk å få med deg følgende ved bestilling:

  • Antall
  • Treslag
  • Proveniens
  • Type/alder
  • Leveringsdato

 

Felt merket * er obligatorisk:

Fra:*

Epost:*

Telefon:*

Firma:

Adresse:*

Melding: *

[recaptcha]