Hamnesfeltet – Alstahaug

I 1919 testamenterte Anders Jakobsen 9 daa til Helgeland Skogselskap. En mann som fra skogselskapets begynnelse har brydd seg mye om skogen og skogsaken. Av 50-årsjubileumets bok står det: Sitat fra årsberetning 1906: «til Sidst skal man under dette afsnit noget utførligere omtale et vistnok helt enestaaende tilfælde af enkeltmands interesserede arbeid paa skogkulturens omraade. Ude på Alstenøens sydside, godt i ly af nordenvinden, men ellers noksaa udsat, ligger gaarden Hamnes. Her bor den 65 aar gamle bonde Anders Jakobsen. Anders Jakobsen var en af de første medlemmer der meldte sig til Helgeland Skogselskab, og allerede saa tildlig som paa stiftelsesmødet modtog bestyrelsen anmodning om at komme du og bese hans plantninger.

Anders Jakobsen har trods sin høie alder ungdommens begeistring og tro paa skogsagen. Hans kjærlighed til sine mange plantebørn kommer saa rørende frem ved at han tiltaler hver enkelt busk, hver enkelt plante med «Du» og han synes kjende dem alle sammen, og betrakte dem som sine børn.

Det er allerede 30-40 aar siden Anders Jakobsen paa sin ryg bar ned fra fjeldet de første rogn og hæg og plantede dem rundt stuen sin. Men det var først for 6-7 aar siden han begynte plantningen for alvor. Han havde da oppe i Saltdalen deltaget på et plantekurs, som det nu nedlagde Nordland Amts Skoghusholdningsselskab afholdt ved Saltdalens planteskole. Herfra fik han med sig hjem en del planter og frø, og med den erfaring han deroppe tilegnet sig, har han senere udover aarene drevet sit plantearbeide, saaledes at han nu skulde have udplantet ca. 60-70 000 planter.

Saa meget mere rosværdig er dette Anders Jakobsen pionerarbeide, som han begynte i en tid da forstaaelsen den slags arbeide vel var meget ringe heroppe, ja det tør vel hænde at en eller anden trak paa smilebaandet ad gamlingens «skog». Anders Jakobsen fortsatte ufortrødent, kjøpte sig hvert aar nye planter og nyt frø, og han har prøvet med stadig nye sorter, saa han nu har et helt lidet vildnis af et plantemuseum at fremvise»

Fra årsberetningen 1919 siteres: « Den gamle skogplantingsveteran, avdøde Anders Jakobsen Hamnes, har i sit testamente av 28/3 1910 betænkt vort selskap med av ham så varmt avholdte plantninger med tilhørende grund.

Anders Jakobsen var altid at se på selskapets årsmøter, hvor han bestandig hadde et godt ord at lægge ind for sit hjertebarn- skogen. Han blev i 1912 overrakt Helgeland Skogselskaps diplom for fortjenstfuldt virke til skogsakens fremme, likesom han indehadde Det norske Skogselskaps søvpokal for fortjeneste for skogsaken»