Eiendommer

Sætra, Vefsn

 • Tilsyn: Frank Grindstad

Tuvneset, Vefsn

 • Tilsyn skogen: Frank Grindstad
 • Tilsyn bygninger: Sverre Steffenrem

Straumsåsen, Vefsn

 • Tilsyn: Frank Grindstad

Langdalslia, Vefsn

 • Tilsyn: Håkon Øyen.

Ytterleir, Hemnes

 • Tilsyn: Jon Halvar Hjerpbakk.

Hamnesfeltet, Alstahaug

 • Tilsyn: Håkon Øyen.

Lauvøya, Dønna

 • Tilsyn: Håkon Øyen.

Finnkona, Leirfjord

Finnkona i Leirfjord ble kjøpt av Skogselskapet den 15 mars 1906. Finnkona ligger i skipsleia mellom Nesna og Sandnessjøen. Øya er på 302 daa. Det er laget kai og anlagt en interessant skogsti hvor man kan iaktta kulturminner, vegetasjon og ulike trær i et utsatt havklima. Ønsker du å vite mer om denne skogsøya i skipsleia er det utarbeidet et godt, illustrert hefte på 52 sider, utgitt av Skogselskapet i 1999 som heter Finnkona – Skogsøy og historie i skipsleia.

 • Tilsyn: Håkon Øyen.

Åsen, Vevelstad

 • Tilsyn: Håkon Øyen.

Klausmarka, Brønnøy

 • Tilsyn: Håkon Øyen.

Lille-Hegge, Brønnøy

 • Tilsyn: Jan Jenssen.

Rørvikneset, Brønnøy

 • Tilsyn: Jan Jenssen

Østenbakken, Rana

 • Tilsyn: John Gunnar Halse.

Langvassheili, Rana

 • Tilsyn: John Gunnar Halse.

Skogheim, Rana

 • Tilsyn: John Gunnar Halse.