Alstahaug planteskole

Alstahaug planteskole er anlagt i 1930 på gården “Skei” i Alstahaug, og eies av Helgeland Skogselskap. Den ligger sydvendt under “skjørtekanten” av De Syv Søstre, 25 km sør for Sandnessjøen, og 15 km nord for Tjøtta. Her er et meget gunstig lokalklima, så store deler av den naturlige lauvskogen ovenfor planteskolen er alm og hassel, nå fredet.

Fra gammelt av har planteskolen forsynt kystområdene på Helgeland med skogplanter, planter til leplanting og hagebruk. Men etter at Skogstad Planteskole i Grane ble nedlagt i 1994, har Alstahaug planteskole forsynt skogbruket på hele Helgeland. I tillegg levereres årlig en god del planter også lengre nord og sør i landet.

Høsten 1996 flyttet planteskolen inn i nye lokaler på omlag 1130 kvm som inneholder kontorer, velferdsrom, produksjonslokaler og kjølelager. På dyrkingssiden har vi 3,6 daa plastveksthus, og 4 daa acrylveksthus med varme og lys, 3 daa frilandsbaner og omlag 22 daa åker for barrotproduksjon. I tillegg har vi div. lagerbygg, verksted og eget vannverk med gjødelsentral. Siden 1986 er det investert bortimot 20 mill. kr i bygninger og utstyr. Det er 5 ansatte, som sammen med litt ekstrahjelp om våren utfører ca. 4 årsverk.

Det er årlig 200 – 400 besøkende som får orientering og omvisning. Det er alt fra barnehager, skoleklasser til skogbrukselever og studenter og div.lag og foreninger med varierende kunnskap om trær og skogbruk. Ofte er det besøk fra inn og utland.

På planteskolen ble det i 1930-32 anlagt plantefelt med ulike treslag fra inn og utland i. Her har “Skogforsk” forsøksflater som er fulgt opp gjennom mange år. Disse feltene forteller hva som kan produseres på våre breddegrader. Spesielt forskere fra utlandet er imponert over hva som kan produseres så langt mot nord. Alstahaug planteskole ansees som en av landets mest interessante planteskoler. Årlig produseres og selges ca. 1 million skogplanter og noen tusen “miljø- og leplanter” fra planteskolen.