God skogforvaltning skjer hele tiden, gjennom solid forskning og kunnskaper. Helgeland Skogselskap har som formål å fremme forståelsen av skogens mangesidige betydning.

Vi leverer ulike sorter skogplanter!

Kontakt: Alstahaug Planteskole